Project Sonar ระบบเสียงดนตรีสดกับโปรแกรมคาราโอเกะ

       โปรแกรมโซน่าน่าเป็นโปรแกรมที่ใช้งานกันในสตูดิโอ หรือห้องอัด ห้องบันทึกเสียงอีกโปรแกรมนึง และมีการพัฒนาดัดแปลง สร้างโปรเจคเพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมคาราโอเกะ สามารถปรับแต่งเสียงให้ดียิ่งขึ้น และสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการปรับแต่งเสียงคาราโอเกะในปัจจุบัน 

      สำหรับโปรเจคของเราเน้นระบบเสียงสเตอริโอ มีการ Pan เสียงชิ้นดนตรีซ้ายขวาเพื่อให้มีมิติ แยกชิ้นดนตรีตาม General MIDI โดยแบ่งเป็นกลุ่มเครื่องดนตรีและแยกชิ้นดนตรีที่สำคัญตามลำดับ เพื่อให้เหมาะสมและง่ายกับการใช้งานยิ่งขึ้น ผสมผสานด้วยชุดกลองคุณภาพ VSTI Addictive Drums2 และ FX ต่างๆ เพื่อให้ได้เสียงที่ใกล้เคียงดนตรีสดมากที่สุด
Visitors: 118,515